Axencia Galega das Industrias Culturais

Xunta de GaliciaAxencia Galega das Industrias Culturais

6 de xullo - 12 de xullo

Semana anterior |  Semana seguinte


run_baby_run CDG
///8 de outubro - 8 de outubro///
18:00 :: Salón Teatro

CDG en coprodución con TEATRO ESPAÑOL, MENINAS TEATRO e PROVERSUS: Run baby run


Espectáculos en rede

Non hai carteleira nesta semana