AGADIC

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e TurismoAGADIC

23 de febreiro - 1 de marzo

Semana anterior |  Semana seguinte


o_furancho CDG
///21 de febreiro - 23 de febreiro///
20:30 :: Salón Teatro

IBUPROFENO TEATRO: O Furancho


o_furancho CDG
///24 de febreiro///
18:00 :: Salón Teatro

IBUPROFENO TEATRO: O Furancho


a_companeira_de_piso CDG
///25 de febreiro - 27 de febreiro/// Salón Teatro

CONTRAPRODUCIÓNS en coprodución co CDG: A compañeira de piso. Programa En Residencia


a_companeira_de_piso CDG
///28 de febreiro - 2 de marzo///
20:30 :: Salón Teatro

CONTRAPRODUCIÓNS en coprodución co CDG: A compañeira de piso


Espectáculos en rede

Non hai carteleira nesta semana