AGADIC

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e TurismoAGADIC

19 de setembro - 25 de setembro

Semana anterior |  Semana seguinte


deixa_de_tocala_sam CDG
///21 de setembro///
20:30 :: Salón Teatro

AVELINA PÉREZ & VELPISTER: Deixa de tocala, Sam


deixa_de_tocala_sam CDG
///22 de setembro///
18:00 :: Salón Teatro

AVELINA PÉREZ & VELPISTER: Deixa de tocala, Sam


Espectáculos en rede

Non hai carteleira nesta semana