AGADIC

Centro Dramático Galego


Producións do CDG dende 1984

1984


Woyzeck, de Georg Büchner
Direción: Xúlio Lago
Versión galega: Manuel Lourenzo

Agasallo de sombras, de Roberto Vidal Bolaño
Dirección: Roberto Vidal Bolaño

Festa rachada, de César Anxo Lombera
Espectáculo de rúa e animación en coprodución coa compañía Titirití
Dirección: César Anxo Lombera
Textos: Enrique Harguindey, Xosé Ribadulla Corcón

Fausto, de Manuel Lourenzo
En coprodución coa compañía Luís Seoane
Dramaturxia e dirección: Manuel Lourenzo

Informe, de Suso Medal
En coprodución coa compañía Troula e co Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas
Dirección: Suso Medal

1985


Os vellos non deben de namorarse, de Alfonso R. Castelao
Dirección: Eduardo Alonso

Follas novas, de Rosalía de Castro
Versión e dirección: Dorotea Bárcena

Caderno de bitácora (Comedia estupenda), de Francisco Taxes
En coprodución co Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas
Dirección: Antonio F. Simón

Ollo ó piollo, King-kongsobre textos de Lauzier, Abulí e outros
En coprodución coa compañía Caritel
Dirección: Manuel Guede Oliva

Ubúe no outeiro. Espéctaculo de marionetas de Alfred Jarry
En coprodución coa compañía Teatro do Catro Artes
Dirección: Jorge Rey
Tradución: Pablo Ballesteros

A larva furiosa, de Manuel Lourenzo
En coprodución coa compañía Luís Seoane
Director: Xosé M. Rabón

Gulliver FM (Radio Condena), de A. Reixa
En coprodución coa compañía Artello
Dirección: Santiago Montenegro
Dramaturxia: Artello

1986


O enfermo imaxinario, de Molière
Versión e dirección: Eduardo Alonso
Tradución: Manuel Guede Oliva

A noite vai coma un río, de Álvaro Cunqueiro
Dirección: Xúlio Lago

1987


A pousadeira, de Carlo Goldoni
Dirección: Xan Cejudo
Tradución: Cándido Pazó

As tres irmás, de Antón Cheghov
Dirección: Xosé Manuel Rabón

Almas perdidas, de Xosé Cermeño
Dirección: Santiago Montenegro

Da Vinci levaba razón, de Roland Topor
En coprodución coa compañía O Moucho Clerck
Dirección: Xoán Cejudo

Don Gaiferos, de Kukas
En coprodución coa compañía Cachirulo

1988


Espectros, de Ramón Otero Pedrayo
Dirección: Manuel Lourenzo

O mozo que chegou de lonxe"A Cantiga de Cristobo Albeiros", de J.M. Synge
Dirección: Mario Gas
Tradución e adaptación: Alberto Avendaño

1989


O arce do xardín, de Roberto Salgueiro
Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais 1988
Dirección: Roberto Cordovani

Salomé, de Oscar Wilde
Dirección e adaptación: Roberto Vidal Bolaño e John Eastham

As alegres casadas, de William Shakespeare
Dirección: Eduardo Alonso
Versión: Eduardo Alonso e Manuel Guede Oliva

1990


Yerma, de Federico García Lorca
Versión: Miguel Anxo Fernán-Vello
Dirección: Xosé Manuel Blanco Gil

1991


A casa dos afogados, de Miguel Anxo Fernán-Vello
Dirección: Manuel Lourenzo

Así é (se vos parece), de Luigi Pirandello
Dirección: Maximino Keyzan
Tradución: Xavier Rodríguez Baixeiras

O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Álvaro Cunqueiro
Dirección: Ricard Salvat

1992


Concerto de Antroido (produción do Centro Dramático Galego e da Xove Orquestra de Galicia)

Il maestro di capella (Cantata escénica nun acto), de Cimarosa
Director de escena: Xosé M. Rabón
Director musical: Joám Trillo

Abu Hassan (Ópera cómica nun acto), de C.M. Von Weber
Director de escena: Xosé M. Rabón
Director musical: Joám Trillo
Mestre de coro: Miro Momeira

Un soño de verán, de William Shakespeare
Dirección: Eduardo Alonso
Versión: Eduardo Alonso e Manuel Guede Oliva
Dirección musical: Joám Trillo

A lagarada, de Ramón Otero Pedrayo
Dirección: Pere Planella
Dramaturxia: Camilo Valdehorras

1993


Historia dun soldado, de Ramuz e Strawinsky
Dirección escénica: Manuel Guede Oliva
Dirección musical: Joám Trillo
Traducción e dramaturxia: Manuel Guede Oliva

Un refaixo pra Celestina, de Eduardo Blanco Amor
Dramaturxia, dirección e escenografía: Antonio F. Simón

Leoncio e Helena, de George Büchner
Dirección: Ánxeles Cuña Bóveda
Adaptación: Begoña Muñoz Saa

1994


A fiestra valdeira, de Rafael Dieste
Dramaturxia e dirección: Xulio Lago

O mariscal, de Ramón Cabanillas e Antón Villar Ponte
Dirección: Marcelino de Santiago "Kukas"
Adaptación e dramaturxia: Isabel Rey Pousada, Xan Cejudo e Marcelino de Santiago "Kukas"

1995


Nin me abandonarás nunca, de José G. Posada Curros e Luís de Gálvez
Dirección: Manuel Guede Oliva
Versión galega: Xosé Luís Méndez Ferrín

Viaxe e fin de Don Frontán, de Rafael Dieste
Dirección e escenografía: Antonio F. Simón
Tradución: Manuel Guede Oliva

Nau de amores, de Gil Vicente
Dramaturxia e dirección: Cándido Pazó

1996


Hostia, de A. Cotarelo Valledor
Dramaturxia e dirección: Manuel Lourenzo

Como en Irlanda: nouturnio de medo e morte, de Antón Villar Ponte; Xinetes para o mar, de John Millington Synge
Dirección: Quico Cadaval
Dramaturxia: Quico Cadaval e Xepe Casanova

1997


Lisístrata ou de cando as mulleres reviraron, de Aristófanes
Dirección: Eduardo Alonso
Versión: Eduardo Alonso e Manuel Guede Oliva

O peregrino errante que cansou o demo, de Xavier Lama
Dramaturxia e dirección: Andrés Pazos

O bufón del-Rei, de Vicente Risco
Dramaturxia e dirección: Manuel Guede Oliva

1998


Memoria de Antígona, de Quico Cadaval e Xavier Lama
Dramaturxia e dirección: Guillermo Heras

Valle-Inclán 98
En coproducción co Centro Dramático Nacional e co Teatro do Noroeste de Viana do Castelo
Escenografía e coordinación artística xeral: Antonio F. Simón
Dirección musical: Joám Trillo
Interpretación musical: Grupo Instrumental Siglo XX

Las galas del difunto
Dirección: José Martins
Dramaturxia: Alexandra Moreira da Silva

La cabeza del Bautista
Dirección: Helena Pimenta

Ligazón
Dirección: Manuel Guede Oliva

El embrujado
Dirección: Eduardo Alonso

1999


Lugar, de Raúl Dans
Dirección: Antonio F. Simón

Eu estaba na casa e agardaba que viñese a chuvia, de Jean-Luc Lagarce
Dirección: José Martins
Dramaturxia: Alexandra Moreira da Silva
Tradución: Iolanda Ogando, Noemí Pazó, Dolores Vilavedra

Xelmírez ou a gloria de Compostela, de Daniel Cortezón
Dramaturxia e dirección: Roberto Vidal Bolaño

Si o vello Sinbad volvese ás illas…, de Álvaro Cunqueiro
Dirección: Fabio Mangolini
Dramaturxia: Quico Cadaval e Fabio Mangolini
Adaptación teatral: Quico Cadaval

2000


Os vellos non deben de namorarse, de Castelao
Dirección: Manuel Areoso

A burla do galo, de Roberto Vidal Bolaño
Dirección: Xan Cejudo

Calígula, de Albert Camus
Adaptación, dramaturxia e dirección: Manuel Guede Oliva

2001


A cacatúa verde, de Arthur Schnitzler
Dirección: Eduardo Alonso
Versión: Eduardo Alonso e Manuel Guede Oliva

Mar revolto, de Roberto Vidal Bolaño
En coprodución coa Companhia de Teatro de Braga, Teatro do Noroeste de Viana do Castelo, Festeixo -Festival de Teatro do Eixo Atlántico- e FITEI -Festival Internacional de Teatro de Expresión Ibérica-
Dirección: José Martins

Rosalía, de Ramón Otero Pedrayo
Dramaturxia e dirección: Roberto Vidal Bolaño

2002


Os espectros, de Henrik Ibsen
En coprodución coa Companhia de Teatro de Braga
Dirección: Rui Madeira
Versión: Manuel Guede Oliva

Los viejos no deben enamorarse, de Alfonso R. Castelao
En coprodución co Centro Dramático Nacional e o Centro Cultural de la Villa de Madrid
Dirección: Manuel Guede Oliva
Versión: Xesús Alonso Montero

O colaborador, de Friedrich Dürrenmatt
Dirección e versión: Manuel Guede Oliva

2003


Daquel Abrente: Laudamuco, señor de ningures, de Roberto Vidal Bolaño, e O velorio, de Francisco Taxes
Dirección: Antonio Simón

Cantiga para já, de Jean-Pierre Sarrazac
En coprodución coa Companhia de Teatro de Braga e "Coimbra, Capital Nacional da Cultura 2003"
Dirección: Jean-Pierre Sarrazac
Colaboración na escrita: Christina Mirjol
Tradución: Alexandra Moreira da Silva

A comedia do gurgullo, sobre textos de Plauto
Versión, dramaturxia e dirección: Celso Parada

2004


O ano do cometa, sobre textos de Álvaro Cunqueiro
Versión, dramaturxia e dirección: Quico Cadaval

As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos Casares
Versión e dirección: José Caldas

2005


Ricardo III, de William Shakespeare
Versión e dirección: Manuel Guede Oliva

Misiles melódicos o las autoridades sanitarias no advierten de que las armas perjudican seriamente la salud, de José Sanchis Sinisterra
En coprodución co Centro Dramático de Aragón e o Teatro Español de Madrid
Dirección: David Amitin
Nova posta en escena: Carlos Martín

Seis personaxes á procura de autor, de Luigi Pirandello
Dirección e dramaturxia: Xúlio Lago
Tradución: Xosé Manuel Pazos


AGADIC Marca gráfica da Xunta de Galicia

Accesibilidade | Aviso legal