Organización
Organización

Oficina de coordinación
Agadic. Rúa da Vesada s/n, San Lázaro
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 577 126 / 981 577 128 (ext. 103)
Fax: 981 573 453
Correo-e: feira.galega.artes.escenicasa r r o b axunta.es

Coordinación
María Paredes
Mónica Santos

Coordinación de programadores
Maite Neira
Xocas López

Coordinación técnica
Francisco Veiga

Publicacións
Marcelina Calvo
Alberto Santamaría
Ext. 108
Correo-e: publicacions.agadica r r o b axunta.es

Comunicación
Ana Rosales
Ana Miragaya
Ext. 105
Correo-e: prensa.agadica r r o b axunta.es

EspañolAGADICXunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo