AGADIC

Centro Dramático Galego


Accesibilidade

Símbolo que indica contido XHTML 1.0 Strict válido Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidasSímbolo que indica contido web conforme ao nivel A da recomendación de accesibilidade web do W3C

A Axencia Galega das Industrias Culturais procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexan independentes dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesibles para navegadores adaptados a persoas con eivas ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A Unión Europea, na resolución do Consello de 25 de marzo de 2002, anima aos Estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, dispón que as Administracións Públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas páxinas de Internet sexa accesible a persoas con discapacidade e de idade avanzada, de acordo cos criterios de accesibilidade aos contidos xeralmente recoñecidos, antes do 31 de decembro de 2005.

En coherencia con este obxectivo, o deseño da web da AGADIC realizouse tendo en conta as recomendacións de accesibilidade para o primeiro nivel de prioridade das directrices WAI do W3C.

AGADIC Marca gráfica da Xunta de Galicia

Accesibilidade | Aviso legal