AGADIC

Centro Dramático Galego


Publicacións: Publicacións didácticas CDG

Nš12. A boa persoa de Sezuan

Autor/es: Carlos Labraña

Ficha técnica:
Edita: AGADIC
48 páxinas
D.L.: C 3845 - 2008
Edición electrónica


Nš11. Estigma

Autor/es: Carlos Labraña

Ficha técnica:
Edita: IGAEM
84 páxinas
D.L.: C 1790 - 2008
Edición electrónica


Nš10. Valdemuller. Caderno pedagóxico

Autor/es: Ánxela Gracián

Ficha técnica:
Edita: IGAEM
62 páxinas
D.L. galego: C 226 - 2008
D.L. castelán: C 306 - 2008
Edición electrónica


Nš9. Noite de Reis

Autor/es: Miguel Vázquez Freire

Ficha técnica:
Edita: IGAEM
32 páxinas
D. L.: C 3892-2007
Edición electrónica


Nš8. A piragua. Caderno pedagóxico

Autor/es: Ánxela Gracián

Ficha técnica:
Edita: IGAEM.
44 páxinas
D.L.: C - 1785 - 2007
Edición electrónica


ver seguintesAGADIC Marca gráfica da Xunta de Galicia

Accesibilidade | Aviso legal