AGADIC

Centro Dramático Galego


Histórico

Ordear por ano | Ordear por título | Ordear por autor

CDG Coproducións:Ifixenia. Projeto NÓS/NOUS

De Tiago Rodrigues
Claudia Stavisky, directora
Ano: 2023

CDG Coproducións: Tartufo. Projeto NÓS/NOUS

De Molière
Tónan Quito, director
Ano: 2022

Woyzeck

Autor: Georg Büchner
Director: Xulio Lago
Ano: 1984

Agasallo de sombras

Autor: Roberto Vidal Bolaño
Director: Roberto Vidal Bolaño
Ano: 1984

Festa rachada

Autores: Enrique Harguindey e Xosé Ribadulla Corcón
Director: César Lombera
Ano: 1984

Fausto

Autor: Lenda áurea dos santos da montaña. Inspirada na tradición galega e en temas de Goethe e Marlowe.
Director: Manuel Lourenzo
Ano: 1984

Informe


Director: Suso Medal
Ano: 1984

Os vellos non deben de namorarse

Autor: Alfonso R. Castelao
Director: Eduardo Alonso
Ano: 1985

Follas Novas

Autora: Rosalía de Castro
Directora: Dorotea Bárcena
Ano: 1985

Ollo ó piollo, King-Kong

Autor: Sobre textos de Lauzier, Abulí e outros.
Director: Manuel Guede
Ano: 1985

Ubúe no outeiro

Autor: Espectáculo de marionetas de Alfred Jarry
Director: Jorge Rey
Ano: 1985

A larva furiosa

Autor: Manuel Lourenzo
Director: Xosé M. Rabón
Ano: 1985

Caderno de bitácora -comedia estupenda-

Autor: Francisco Taxes
Director: Antonio F. Simón
Ano: 1985

Gulliver F.M. (Radio Condena)

Autor: Antón Reixa
Director: Santiago Montenegro
Ano: 1985

O enfermo imaxinario

Autor: Moliere
Director: Eduardo Alonso
Ano: 1986

A noite vai coma un río

Autor: Álvaro Cunqueiro
Director: Xulio Lago
Ano: 1986

A pousadeira

Autor: Carlo Goldoni
Director: Xan Cejudo
Ano: 1987

As tres irmás

Autor: Anton Chejov
Director: Xosé Manuel Rabón
Ano: 1987

Almas perdidas

Autor: Xosé Cermeño
Director: Santiago Montenegro
Ano: 1987

Da Vinci levaba razón

Autor: Roland Topor
Director: Xan Cejudo
Ano: 1987

Don Gaiferos

Autor: Kukas
Director: Kukas
Ano: 1987

Espectros

Autor: R. Otero Pedrayo
Director: Manuel Lourenzo
Ano: 1988

O mozo que chegou de lonxe

Autor: J.M. Synge
Director: Mario Gas
Ano: 1988

O arce no xardín

Autor: R. Salgueiro
Director: Roberto Cordovani
Ano: 1989

Salomé

Autor: Oscar Wilde
Director: Roberto Vidal Bolaño e John Eastham
Ano: 1989

As alegres casadas

Autor: William Shakespeare
Director: Eduardo Alonso
Ano: 1989

Yerma

Autor: Federico García Lorca
Director: Xosé M. Blanco Gil
Ano: 1990

A casa dos afogados

Autor: Miguel Anxo Fernán-Vello
Director: Manuel Lourenzo
Ano: 1991

Así é, se vos parece

Autor: Luigi Pirandello
Director: Maximino Queizán
Ano: 1991

O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca

Autor: Álvaro Cunqueiro
Director: Ricard Salvat
Ano: 1991

Abú Hassan. Ópera cómica nun acto

Autor: C.M. Von Weber
Director: Escénica: Xosé M. Rabón
Música: Joám Trillo
Ano: 1992

Concerto de antroido


Xosé M. Rabón (escena) e Joám Trillo (música)
Ano: 1992

Un soño de verán

Autor: William Shakespeare
Director: Eduardo Alonso
Ano: 1992

A lagarada

Autor: R. Otero Pedrayo
Director: Pere Planella
Ano: 1992

Historia do soldado

Autor: Ramuz e Strawinsky
Director escénico: Manuel Guede
Director musical: Joám Trillo
Ano: 1993

Un refaixo para Celestina

Autor: Eduardo Blanco Amor
Director: Antonio F. Simón
Ano: 1993

Leoncio e Helena

Autor: George Búchner
Directora: Ánxeles Cuña Bóveda
Ano: 1993

A fiestra valdeira

Autor: Rafael Dieste
Director: Xulio Lago
Ano: 1994

O Mariscal

Autores: Ramón Cabanillas e Antón Vilar Ponte
Director: Marcelino de Santiago "Kukas"
Ano: 1994

Nin me abandonarás nunca

Autor: J. Posada Curros
Director: Manuel Guede
Ano: 1995

Viaxe e fin de don Frontán

Autor: Rafael Dieste
Director: Antonio F. Simón
Ano: 1995

Nau de amores

Autor: Gil Vicente
Director: Cándido Pazó
Ano: 1995

Hostia

Autor: A. Cotarelo Valledor
Director: Manuel Lourenzo
Ano: 1996

Como en Irlanda

Autor: A. Villar Ponte
Director: Quico Cadaval
Ano: 1996

Lisístrata, ou cando as mulleres reviraron

Autor: Aristófanes
Director: Eduardo Alonso
Ano: 1997

O peregrino errante que cansou ó demo

Autor: Xavier Lama
Director: Andrés Pazos
Ano: 1997

O bufón de El Rei

Autor: Vicente Risco
Director: Manuel Guede
Ano: 1997

Memoria de Antígona

Autores: Quico Cadaval e Xavier Lama
Director: Guillermo Heras
Ano: 1998

La cabeza del Bautista

Autor: Ramón M. del Valle-Inclán
Directora: Helena Pimenta
Ano: 1998

Las galas del difunto

Autor: Ramón M. del Valle-Inclán
Director: Xosé Martíns
Ano: 1998

Ligazón

Autor: Ramón M. del Valle-Inclán
Director: Manuel Guede
Ano: 1998

El embrujado

Autor: Ramón M. del Valle-Inclán
Director: Eduardo Alonso
Ano: 1998

Lugar

Autor: Raúl Dans
Director: Antonio F. Simón
Ano: 1999

Eu estaba na casa e agardaba que a chuvia viñese

Autor: Jean-Luc Lagarce
Director: Xosé Martíns
Ano: 1999

Xelmírez ou a gloria de Compostela

Autor: Daniel Cortezón
Director: Roberto Vidal Bolaño
Ano: 1999

Si o vello Simbad volvese ás illas

Autor: Álvaro Cunqueiro
Director: Fabio Mangolini
Ano: 1999

Os vellos non deben de namorarse

Autor: Alfonso R. Castelao
Director: Manuel Areoso
Ano: 2000

A burla do galo

Autor: Roberto Vidal Bolaño
Director: Xoán Cejudo
Ano: 2000

Calígula

Autor: Albert Camus
Director: Manuel Guede
Ano: 2000

A cacatúa verde

Autor: Arthur Schnitzler
Director: Eduardo Alonso
Ano: 2001

Mar revolto

Autor: Roberto Vidal Bolaño
Director: José Martíns
Ano: 2001

Rosalía

Autor: Ramón Otero Pedrayo
Adaptación: Roberto Vidal Bolaño
Director: Roberto Vidal Bolaño
Ano: 2001

Os espectros

Autor: Henrik Ibsen
Director: Rui Madeira
Ano: 2002

Los viejos no deben enamorarse

Autor: Alfonso Daniel R. Castelao
Director: Manuel Guede Oliva
Ano: 2002

O colaborador

Autor: F. Durrenmät
Director: Manuel Guede
Ano: 2002

Daquel abrente

Autores: Roberto Vidal Bolaño / Francisco Taxes
Director: Antonio Simón
Ano: 2003

A comedia do gurgullo

Autor: Plauto
Versión: Celso Parada
Director: Celso Parada
Ano: 2003

O ano do cometa

Autor: Álvaro Cunqueiro
Director: Quico Cadaval
Ano: 2004

As laranxas máis laranxas de todas as laranxas

Autor: Carlos Casares
Director: Jose Caldas
Ano: 2004

Ricardo III

Autor: William Shakespeare
Director: Manuel Guede
Ano: 2005

Seis personaxes na procura de autor

Autor: Luigi Pirandello
Director: Xulio Lago
Ano: 2005

Illa Reunión

Autora: Ana Vallés
Directora: Ana Vallés
Ano: 2006

CDG: A cabana de Babaiagá

Autor: Adaptación dun conto tradicional ruso
Directora e narradora: Paula Carballeira
Ano: 2006

CDG: O regreso ao deserto

Autor: Bernard-Marie Koltès
Directora: Cristina Domínguez Dapena
Ano: 2006

CDG: Tarará - Chis - Pum!

Autor: Creación colectiva baseada na obra de Artello Teatro
Dirección: Artello - Teatro Alla Scala 1:5 (Rosa Hurtado e Santiago Montenegro)
Ano: 2007

CDG: A piragua

Autor: Cándido Pazó
Director: Cándido Pazó
Ano: 2007

CDG: Noite de Reis. Ou o que queirades

De William Shakespeare
Quico Cadaval, director
Ano: 2007

CDG: Valdemuller

Creación colectiva a partir da novela de Xosé A. Neira Cruz
Pablo Vergne
Ano: 2008

CDG: Estigma

Jacobo Paz, Rubén Ruibal e Vanesa Sotelo
Dani Salgado
Ano: 2008

CDG: A boa persoa de Sezuán

Bertolt Brecht
Nuno Cardoso, director
Ano: 2008

CDG: As dunas

De Manuel Lourenzo
Quico Cadaval, director
Ano: 2009

CDG: As actas escuras

De Roberto Vidal Bolaño
Xúlio Lago, director
Ano: 2010

CDG: Salomé

De Oscar Wilde
Carlos Santiago, director
Ano: 2010

CDG: A ópera dos tres reás

De Bertolt Brecht e Kurt Weill
Quico Cadaval, director
Ano: 2011

CDG: O profesional

De Dusan Kovacevic
Manuel Guede Oliva, director
Ano: 2012

CDG: Días sen gloria

De Roberto Vidal Bolaño
Fefa Noia, directora
Ano: 2013

CDG en coprodución con Teatro do Noroeste:
Touporroutou da lúa e do sol

De Roberto Vidal Bolaño
Eduardo Alonso, director
Ano: 2013

CDG: Longa viaxe cara á noite

De Eugene O'Neill
Manuel Guede Oliva, director
Ano: 2014

CDG: As laranxas máis laranxas de todas as laranxas

De Carlos Casares
José Caldas, director
Ano: 2014

CDG Obras: Xardín suspenso

De Abel Neves
Cándido Pazó, director
Ano: 2015

PROXECTO NÓS: O mundo persistente

De Fernando Epelde
Tito Asorey, director
Ano: 2016

CDG Obras: Tartufo

Jean-Baptiste Poquelin, Molière
Carles Alfaro, director
Ano: 2016

CDG Obras: Martes de Carnaval

Ramón María del Valle-Inclán
Marta Pazos, directora
Ano: 2017

CDG Obras: Divinas Palabras Revolution

De Ramón María del Valle-Inclán
Xron, director
Ano: 2018

CDG Obras: Neorretranca e posmorriña

De Esther F. Carrodeguas e Roi Vidal Ponte
Gena Baamonde, directora
Ano: 2019

CDG obras: O charco de Ulises

De Santiago Cortegoso
Marián Bañobre e Santiago Cortegoso, directores
Ano: 2021

CDG obras: Terceiro acto

De Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez, a partir de improvisacións co elenco
Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez, directoras
Ano: 2021

CDG obras: Serva me, servabo te

De Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez
Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez
Ano: 2021

CDG Obras: A peste

De Cándido Pazó (inspirada na obra de Albert Camus)
Cándido Pazó, director
Ano: 2022

CDG Obras: Ás oito da tarde, cando morren as nais

De AveLina Pérez
Marta Pazos, directora
Ano: 2022

CDG Obras: Recortes, caneos e outras formas de driblar

De Nacho Carretero e José L. Prieto
Tito Asorey, director
Ano: 2022

CDG Obras: Shakespeare en Roma (Coriolano, Xulio César, Antonio e Cleopatra, e Tito Andrónico)

A partir de textos de William Shakespeare
Rui Madeira, director de Coriolano | María Barcala e Xúlio Lago, directores de Xulio César | Sara Rey, directora de Antonio e Cleopatra | Quico Cadaval, director de Tito Andrónico
Ano: 2023

CDG Obras: Un hotel de primeira sobre o río

De Xohana Torres
Gonçalo Guerreiro e María Torres, directores
Ano: 2023


AGADIC Marca gráfica da Xunta de Galicia

Accesibilidade | Aviso legal